Vertu Ascent | MSP: Ascent

Vertu Ascent Ti Brown Leather

Liên hệ
Vertu Ascent | MSP: Ascent

Vertu Ascent X Ferrari GT

Liên hệ
Vertu Ascent | MSP: AscentX

Vertu Ascent X Aluminium Grey

Liên hệ
Vertu Ascent | MSP: AscentX

Vertu Ascent X Titanium Red Leather

Liên hệ